NISL TRANS s.r.o. Office:
Školská 122 Mostná 15
951 78 Kolíňany 949 01 Nitra
SK - Slovakia

ORSR: oddiel Sro, vložka č.18819/N

IČO: 366 90 333

IČO DPH: SK2022261648