• zabezpečenie prepravy jednorázových a pravidelných zásielok
  • preprava celovozových aj kusových zásielok
  • realizácia medzipodnikových zásielok
  • operatívne riešenie požiadaviek zákazníka
  • priebežné informovanie zákazníka o pohybe tovaru a čase vykládky