• spoločnosti z oblasti priemyslu
  • logistické centrá a sklady
  • výrobné, spracovateľské a montážne závody
  • spoločnosti poskytujúce ostatné služby